Solārās mikroģenerācijas sistēmas uzstādīšana

SIA “PALLETERIES” noslēdzis līgumu ar “Attīstības finanšu institūcijas Altum” par atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģijas ražošanas avotu – saules paneļu sistēmu pašpatēriņa nodrošināšanai uzstādīšanu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas gada patēriņš par 717,627 MWh, kā arī nodrošināts siltumnīcefekta gāzu samazinājums 52,14756 CO2 ekvivalenta tonnu apmērā. Projekta kopējās izmaksas: 434 110,37 EUR, bet Atveseļošanās fonda (AF) finansējums sastāda EUR 107 630,67 EUR.

2021 Supply Base Report

Palleteries_SBR

2019.gada IV-ceturksnis

Decembris – III- būvniecības karta nodota ekspluatācijā

Publicēts 2019. gada 30. decembris

Novembris – saņemtas būvatļaujas:
Būvatļauja Nr. 127 un uzsākti būvdarbi
Būvatļauja Nr. 129 un uzsākti būvdarbi
Būvatļauja Nr. 130 un uzsākti būvdarbi
Būvatļauja Nr. 196 un uzsākti būvdarbi

Publicēts 2019. gada 26. novembris

2019.gada III-ceturksnis

Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

Publicēts 2019. gada 01. jūlijs

2019.gada II-ceturksnis

Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

Publicēts 2019. gada 02. aprīlis

2019.gada I-ceturksnis

Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

Publicēts 2019. gada 07. janvāris

2018.gada IV-ceturksnis

Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

Publicēts 2018. gada 03. oktobris

2018.gada III-ceturksnis

Nodota ekspluatācijā I un II- būvniecības karta

Publicēts 2018. gada 02. oktobris.  

2018.gada II-ceturksnis

Pabeigta apkures katla montāža un laukumu betonēšana.

Publicēts 2018. gada 03. jūlijs

2018.gada I-ceturksnis

Norisinās apkures katla montāža un laukumu sagatavošana.

Publicēts 2018. gada 12. februāris