Aktualitātes

 • 2018.gada jūlijs

  2018.gada jūlijs tiek gatavota I un II- būvniecības kartas nodošana

 • 2018.gada II-ceturksnis

  2018.gada II-ceturksnis pabeigta apkures katla montāža un laukumu betonēšana.

 • 2018.gada I-ceturksnis

  2018.gada I-ceturksnis norisinās apkures katla montāža un laukumu sagatavošana.

 • 2017.gada septembris

  2017.gada septembris uzsākta II-ieceres būvdarbi

 • 2017.gada augusts

  2017.gada augusts uzsākta cietēšanas ceha būvniecība

 • 2017.gada jūlijs

  2017.gada jūlijs turpinās komunikāciju un inženiertīklu būvniecība.

 • 2017.gada jūnijs

  2017.gada jūnijs intensīvi norisinās būvdarbi (nosiltināta ēka, jumts daļēji pabeigti laukumi)

 • 2017. gada marts II

  2017.gada marts saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-437 un uzsākti I-ieceres būvdarbi

 • 2017.gada marts I

  2017.gada marts noslēgts līgums Nr. 3.1.1.5/16/A/015 ar CFLA par “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” kopējie projekta attiecināmie izdevumi: 909 323,64 EUR

 • 2016.gada septembris

  2016.gada septembris noslēgts līgums Nr. 26/09/2016-pal ar SIA Praktiskums par būvdarbu veikšanu objektā Krauļu iela 4, Kuldīga