Jaunumi

Sertifikāti

Aktualitātes

 • 2019.gada IV-ceturksnis

  Decembris – III- būvniecības karta nodota ekspluatācijā

  Publicēts 2019. gada 30. decembris

  Novembris – saņemtas būvatļaujas:
  Būvatļauja Nr. 127 un uzsākti būvdarbi
  Būvatļauja Nr. 129 un uzsākti būvdarbi
  Būvatļauja Nr. 130 un uzsākti būvdarbi
  Būvatļauja Nr. 196 un uzsākti būvdarbi

  Publicēts 2019. gada 26. novembris

 • 2019.gada III-ceturksnis

  Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

  Publicēts 2019. gada 01. jūlijs

 • 2019.gada II-ceturksnis

  Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

  Publicēts 2019. gada 02. aprīlis

 • 2019.gada I-ceturksnis

  Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

  Publicēts 2019. gada 07. janvāris

 • 2018.gada IV-ceturksnis

  Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

  Publicēts 2018. gada 03. oktobris

 • 2018.gada III-ceturksnis

  Nodota ekspluatācijā I un II- būvniecības karta

  Publicēts 2018. gada 02. oktobris.  

 • 2018.gada II-ceturksnis

  Pabeigta apkures katla montāža un laukumu betonēšana.

  Publicēts 2018. gada 03. jūlijs

 • 2018.gada I-ceturksnis

  Norisinās apkures katla montāža un laukumu sagatavošana.

  Publicēts 2018. gada 12. februāris

 • 2017.gada septembris

  2017.gada septembris uzsākta II-ieceres būvdarbi

  Publicēts 2017. gada 14.septembris

 • 2017.gada augusts

  2017.gada augusts uzsākta cietēšanas ceha būvniecība

  Publicēts 2017. gada 14. augusts

 • 2017.gada jūlijs

  2017.gada jūlijs turpinās komunikāciju un inženiertīklu būvniecība.

  Publicēts 2017. gada 14. jūlijs

 • 2017.gada jūnijs

  Norisinās būvdarbi (nosiltināta ēka, jumts daļēji pabeigti laukumi)

  Publicēts 2017. gada 19. jūnjs

 • 2017. gada marts II

  Saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-437 un uzsākti I-ieceres būvdarbi

  Publicēts 2017. gada 30. marts

 • 2017.gada marts I

  Noslēgts līgums Nr. 3.1.1.5/16/A/015 ar CFLA par “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” kopējie projekta attiecināmie izdevumi: 909 323,64 EUR

  Publicēts 2017. gada 07. marts

 • 2016.gada septembris

  2016.gada septembris noslēgts līgums Nr. 26/09/2016-pal ar SIA Praktiskums par būvdarbu veikšanu objektā Krauļu iela 4, Kuldīga

  Publicēts 2016. gada 30. septembris