Jaunumi

Sertifikāti

Aktualitātes

 • Solārās mikroģenerācijas sistēmas uzstādīšana

  SIA “PALLETERIES” noslēdzis līgumu ar “Attīstības finanšu institūcijas Altum” par atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģijas ražošanas avotu – saules paneļu sistēmu pašpatēriņa nodrošināšanai uzstādīšanu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas gada patēriņš par 717,627 MWh, kā arī nodrošināts siltumnīcefekta gāzu samazinājums 52,14756 CO2 ekvivalenta tonnu apmērā. Projekta kopējās izmaksas: 434 110,37 EUR, bet Atveseļošanās fonda (AF) finansējums sastāda EUR 107 630,67 EUR.

 • 2019.gada IV-ceturksnis

  Decembris – III- būvniecības karta nodota ekspluatācijā

  Publicēts 2019. gada 30. decembris

  Novembris – saņemtas būvatļaujas:
  Būvatļauja Nr. 127 un uzsākti būvdarbi
  Būvatļauja Nr. 129 un uzsākti būvdarbi
  Būvatļauja Nr. 130 un uzsākti būvdarbi
  Būvatļauja Nr. 196 un uzsākti būvdarbi

  Publicēts 2019. gada 26. novembris

 • 2019.gada III-ceturksnis

  Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

  Publicēts 2019. gada 01. jūlijs

 • 2019.gada II-ceturksnis

  Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

  Publicēts 2019. gada 02. aprīlis

 • 2019.gada I-ceturksnis

  Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

  Publicēts 2019. gada 07. janvāris

 • 2018.gada IV-ceturksnis

  Notiek III- būvniecības kartas projektēšanas darbi

  Publicēts 2018. gada 03. oktobris

 • 2018.gada III-ceturksnis

  Nodota ekspluatācijā I un II- būvniecības karta

  Publicēts 2018. gada 02. oktobris.  

 • 2018.gada II-ceturksnis

  Pabeigta apkures katla montāža un laukumu betonēšana.

  Publicēts 2018. gada 03. jūlijs

 • 2018.gada I-ceturksnis

  Norisinās apkures katla montāža un laukumu sagatavošana.

  Publicēts 2018. gada 12. februāris

 • 2017.gada septembris

  2017.gada septembris uzsākta II-ieceres būvdarbi

  Publicēts 2017. gada 14.septembris

 • 2017.gada augusts

  2017.gada augusts uzsākta cietēšanas ceha būvniecība

  Publicēts 2017. gada 14. augusts

 • 2017.gada jūlijs

  2017.gada jūlijs turpinās komunikāciju un inženiertīklu būvniecība.

  Publicēts 2017. gada 14. jūlijs

 • 2017.gada jūnijs

  Norisinās būvdarbi (nosiltināta ēka, jumts daļēji pabeigti laukumi)

  Publicēts 2017. gada 19. jūnjs

 • 2017. gada marts II

  Saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-437 un uzsākti I-ieceres būvdarbi

  Publicēts 2017. gada 30. marts

 • 2017.gada marts I

  Noslēgts līgums Nr. 3.1.1.5/16/A/015 ar CFLA par “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” kopējie projekta attiecināmie izdevumi: 909 323,64 EUR

  Publicēts 2017. gada 07. marts

 • 2016.gada septembris

  2016.gada septembris noslēgts līgums Nr. 26/09/2016-pal ar SIA Praktiskums par būvdarbu veikšanu objektā Krauļu iela 4, Kuldīga

  Publicēts 2016. gada 30. septembris