Solārās mikroģenerācijas sistēmas uzstādīšana

SIA “PALLETERIES” noslēdzis līgumu ar “Attīstības finanšu institūcijas Altum” par atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģijas ražošanas avotu – saules paneļu sistēmu pašpatēriņa nodrošināšanai uzstādīšanu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas gada patēriņš par 717,627 MWh, kā arī nodrošināts siltumnīcefekta gāzu samazinājums 52,14756 CO2 ekvivalenta tonnu apmērā. Projekta kopējās izmaksas: 434 110,37 EUR, bet Atveseļošanās fonda (AF) finansējums sastāda EUR 107 630,67 EUR.

2021 Supply Base Report

Palleteries_SBR