Par mums

SIA Palleteries panākumu pamatā ir efektīvi realizēta stratēģija, kuras ietvaros uzņēmums pozicionējas tirgus nišās, ko neapkalpo lielie uzņēmumi. SIA Palleteries izmanto lapkoku materiālu, kas nav populārs lielo kokzāģētāju starpā, jo prasa lielu darba apjomu un lielus atgriezumus. Tas nodrošina SIA Palleteries salīdzinoši lētu izejmateriālu par stabilu cenu, kas nav tik stipri atkarīga no pieprasījuma un piedāvājuma svārstībām. Vienlaikus SIA Palleteries apgādā ar taras dēļiem vidējos palešu ražotājus, kas ražo paletes konkrētām nozarēm vai reģioniem, kas nav standarta eiropaletes. Tādējādi SIA Palleteries var piedāvāt specifiskus izmērus, kas nepieciešami salīdzinoši nelielās partijās un izvairīties no tiešas konkurences ar lielākajiem Eiropas dēļu ražotājiem.

Pēc straujas izaugsmes no 2008. līdz 2011. gadam, SIA Palleteries izlīdzinājusi izaugsmes tempus, bet aizvien uzskatāms par ļoti strauji augošu uzņēmumu. 

SIA Palleteries ir ieguvusi stabilu klientu bāzi Eiropā un Āzijā pēdējos 10 gadus regulāri apmeklējot klientus un veicot tiešās pārdošanas aktivitātes. Uzņēmuma vadītājs un pārdošanas personāls veic tiešas vizītes pie potenciālajiem un perspektīvajiem klientiem, ko identificē katrā valstī. Šobrīd SIA Palleteries ir kontakti ar 300 esošajiem un potenciālajiem klientiem, kam iespējams piedāvāt jaunus produktus.

 

Uzņēmums Latvijas, Eiropas un Āijas tirgū ieguvis labu reputāciju, kā stabils un  uzticams partneris ar ļoti punktuālu līgumu izpildi.

 


 

 

Ar CFLA atbalstu tiek realizēts projekts "Energoefektīvu un AER tehnoloģijām piemērotu ražošanas ēku rekonstukcija un būvniecība Krauļu ielā 4, Kuldīgā".

 • 2016.gada septembris noslēgts līgums Nr. 26/09/2016-pal ar SIA Praktiskums par būvdarbu veikšanu objektā Krauļu iela 4, Kuldīga
 • 2017.gada marts noslēgts līgums Nr. 3.1.1.5/16/A/015 ar CFLA par "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" kopējie projekta attiecināmie izdevumi: 909 323,64 EUR
 • 2017.gada marts saņemta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-437 un uzsākti I-ieceres būvdarbi
 • 2017.gada jūnijs intensīvi norisinās būvdarbi(nosiltināta ēka, jumts daļēji pabeigti laukumi)
 • 2017.gada jūlijs turpinās komunikāciju un inženiertīklu būvniecība.
 • 2017.gada augusts uzsākta cietēšanas ceha būvniecība.
 • 2017.gada septembris uzsākta II-ieceres būvdarbi.
 • 2018.gada janvāris norisinās apkures katla montāža un laukumu sagatavošana. 

 

 

 

 


Katru gadu ir sasniegts ievērojams apgrozījuma pieaugums:
 
 • 2009. g. - 0,65 milj. EUR
 • 2010. g. - 1,80 milj. EUR
 • 2011. g. - 2.65 milj. EUR
 • 2012. g. - 4.72 milj. EUR
 • 2013. g. - 5.19 milj. EUR
 • 2014. g. - 6.04 milj. EUR
 • 2015. g. - 8.01 milj EUR
 • 2016. g. - 9.13 milj EUR
 • 2017. g. - plānots sansniegt 12 milj EUR